Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)

Läs mer

Plats: Stockholm

Övergripande: Fastigheten är en 3D-fastighet innehållandes i huvudsak datacenter

Struktur: Svenskt AB

Total yta: 23 500 kvm

Etablerat: 2017

VD: Mattias Bülow

Optimalt datacenter

  • Total uthyrbar yta uppgår till ca 23 500 kvm
  • Fastigheten har det mest anslutna datacentret i Norden. Hyresgästen, Equinix, har mer än 240 datacenter världen över
  • Fastighetens läge är optimalt för datacenterverksamhet då den är placerad på en korsningspunkt för svart fiber, uppkoppling mot flertalet kraftnät och närheten till centrala Stockholm

DC invest AB

Fastigheten är en 3D-fastighet innehållandes i huvudsak datacenter. Största hyresgästen är den internationella aktören Equinix AB med en kvarvarande hyresperiod om ca 20 år. Sedan år 2000, har efterfrågan på datalagringstjänster ökat enormt, och så även efterfrågan på data center.

En trygg investering

Tydlighet och transparens är grunden för en bra och trygg investering. Logga in här för att få tillgång till de senaste rapporterna och annan finansiell information kopplat till DC invest AB.

Uppdateringar