Protokoll extra bolagsstämma Data Center Invest Holding Sweden AB (publ) 21 09 30-c1.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Data Center Invest Sweden AB (publ), org.nr 559101-0953, den 30 september 2021 kl. 16.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm.

Ladda ner Protokoll.