Styrelsen har på grund av ett tekniskt fel beslutat att ställa in den extra bolagsstämman i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ) som skulle ha hållits den 15 september 2021. Den extra bolagsstämman den 15 september 2021 kommer alltså inte att hållas. Styrelsen kommer att kalla till en ny extra bolagsstämma att hållas den 30 september 2021.