Med hänvisning till den tidigare aviserade försäljningsprocessen meddelar styrelsen nu att parterna valt att avsluta processen utan att en försäljning av bolagets dotterbolag eller fastigheten kommit till stånd. Styrelsen betraktar därmed processen med den köpare som tidigare har varit aktuell avslutad. Styrelsen avser nu att fortsätta att fokusera på arbetet med den löpande förvaltningen av fastigheten.