Ladda ner årsredovisning och koncernredovisning 2017-02-17 – 2017-12-31 för Data Center Invest Holding Sweden AB (publ).

Ladda ner PDF