Aktieägarna i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), org. nr. 559101-0953 (”Bolaget”), kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 klockan 14.00 på Carnegie Investment Bank AB:s kontor på Regeringsgatan 56, 111 56, Stockholm.

Ladda ned PDF