Information till aktieägarna i Data Center Invest Holding Sweden AB.

Vi hänvisar till styrselsens meddelande daterad 17 December 2021 där det informerades om den pågående försäljningsprocessen för fastigheten.
En ”Letter of Intent” (LOI) har undertecknats med en aktuell och seriös köpare som nu håller på med en företagsbesiktning ”due diligence”. Styrelsen har i samarbete med bolagets förvaltare Real Value Management gett den aktuella köparen tillgång till vårt datarum och due diligence processen är därför i full gång. Vi förväntar oss att köparen kan ta ett beslut inom 4-6 veckor och kommer kontinuerligt att informera aktieägarna om situation.

Försäljningsprocessen har tagit något längre tid än beräknat, bland annat på grund av att rivningsarbetet på taket av fastigheten har påbörjats. Som tidigare kommunicerat så kommer fastighetsutvecklaren Besqab att utveckla cirka 275 bostäder i området och utvecklingen går just nu enligt plan. Se artikel i Fastighetsvärlden om projektet:
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/niam-saljer-omdiskuterat-projekt-i-mariehall-till-besqab/

Stockholm, 15 Mars 2022
Data Center Invest Holding Sweden AB

Styrelsen