Detaljplanen för kv. Vandenbergh 9 vann den 7 oktober 2019 laga kraft.

NIAM har informerat Data Center Invest Holding Sweden AB (DCIHS) om att man har inlämnat bygglov för teknikbyggnad, samt att fastighetsbildningen återupptagits för att 3D fastigheten som DCIHS förvärvat, slutligt skall bildas i enlighet med ursprunglig avsikt. Förberedande arbeten inför kommande projekt har inletts av NIAM.

Carnegie Project Finance 

 

 

 

Data Center Invest Holding Sweden AB
VD
Mattias Bülow