BOLAGSSTYRNING

Textbox Section

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av 3 ordinarie ledamöter:

Lennart Låftman

Styrelseordförande
E-mail: info@dcinvest.se

 
Johan Thorell

Ordinarie ledamot
E-mail: info@dcinvest.se

 
Daniel Soussan

Ordinarie ledamot
E-mail: info@dcinvest.se

 
Mattias Bülow

Verkställande direktör
E-mail: info@dcinvest.se

 
Alf Algotsson

Ordinarie ledamot
E-mail: info@dcinvest.se