Årsstämman i Data Center Invest beslutade enhälligt att en aktieutdelning skall ske med 10 kronor per aktie. Utbetalning om 2 kronor sker vid fem tillfällen, i april, juli och oktober 2018 samt januari och april 2019. Förutom utdelningen inför årsstämman är följande avstämningsdagar beslutade:

Avstämningsdag för juli månads aktieutdelning är den 2 juli.

Avstämningsdag för oktober månads aktieutdelning är den 1 oktober.

Avstämningsdag för januari månads aktieutdelning är den 2 januari, 2019.

Avstämningsdag för april månads aktieutdelning är den 3 april, 2019.