Ladda ner årsredovisning och koncernredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31 för Data Center Invest Holding Sweden AB (publ).

Ladda ner PDF