Årsstämman i Data Center Invest beslutade enhälligt att en aktieutdelning skall ske med 10 kronor per aktie. Utbetalning om 2 kronor sker vid fem tillfällen, i april, juli och oktober 2018 samt januari och april 2019.

Avstämningsdag för juli månads aktieutdelning är den 2 juli.

Ladda ner protokollet från årsstämman här!